Program PFRON "Komputer dla Homera"

Jednym z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspierających osoby niewidome i niedowidzące jest program "Komputer dla Homera". Od wielu lat PFRON odpowiada na to zapotrzebowanie i realizuje program pomocy w zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób niewidomych i słabowidzących.

Od roku 2012 program "Komputer dla Homera" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w pod nową nazwą w ramach programu 'Aktywny Samorząd', finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostęp do edukacji.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla swojego miejsca zamieszkana w terminie do 30 września bieżącego roku.

W ramach programu „Komputer dla Homera” realizowanego w latach wcześniejszych osoby niewidome i słabowidzące mogły  otrzymać dofinansowanie do podstawowego sprzętu komputerowego (np. laptop lub komputer stacjonarny), specjalistycznego sprzętu (np. odpowiednio duży monitor, powiększalnik) i oprogramowania (np. programy udźwiękawiające dla osób zupełnie niewidomych i powiększające dla słabowidzących). Niestety, ale nowe zasady przyznawania dofinansowania w roku 2012 nie obejmują  podstawowego sprzętu komputerowego.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer