Aktywny Samorząd - nowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Od 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program "Aktywny Samorząd", w ramach którego część swoich zadań przekazał samorządom powiatowym, m.in. dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu realizowanego do poprzedniego roku - "Komputer dla Homera".

Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
- pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Realizatorem programu będzie samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu. Samorząd powiatowy, który wyrazi chęć przystąpienia do realizacji programu będzie składać w tym zakresie oświadczenie oraz zawiera z PFRON:
- porozumienie - w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach programu
- corocznie umowę w sprawie realizacji programu, która określi obowiązki oraz uprawnienia stron.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer