Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Kwalifikacja uczniów słabowidzących do kształcenia specjalnego z uwagi na uszkodzenie wzroku

Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Postępowanie orzekające i kwalifikujące do odpowiednich form kształcenia i opieki prowadzą, powoływane przez dyrektora poradni, zespoły orzekające (art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Postępowanie to stanowi podstawę wydania orzeczenia kwalifikacyjnego. Na podstawie stosownych badań specjalistycznych zespoły orzekające wydają opinie dzieciom o potrzebie dostosowania programu nauczania lub przekazują do zespołu orzekającego wniosek o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i określenie temu dziecku odpowiedniej formy kształcenia (Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych - Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wniosku podpisanego przez rodziców (prawych opiekunów) dziecka, zawierającego m.in. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia oraz uzasadnienie jego potrzeby. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wniosek, przede wszystkim wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych oraz lekarskich (Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz.U. Nr 23, poz. 192).

Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni. Dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zadaniem tych zespołów jest m.in. kwalifikowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do odpowiednich form kształcenia specjalnego i do nauczania indywidualnego.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

W zależności od przeprowadzonej diagnozy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony. Rodzice dziecka otrzymują to orzeczenie na piśmie w trzech egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się również zalecaną formę kształcenia specjalnego. Może to być wskazania na szkołę ogólnodostępną, szkołę integracyjną lub oddział integracyjny, szkołę specjalną lub oddział specjalny albo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zapewnia temu dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu. Jeżeli powiat nie prowadzi takiej szkoły lub placówki, starosta powiatu, za zgodą rodziców dziecka, zwraca się do innego powiatu lub innej jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej taką szkołę lub placówkę, z prośbą o przyjęcie dziecka.
Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły lub placówki, do której dziecko uczęszcza, na wniosek rodziców, zapewnia realizację wskazań, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w szczególności dotyczących pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer