Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo

Wydawnictwo Wolters Kluwer i Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) uznając znaczenie edukacji włączającej podjęli inicjatywę zorganizowaniu cyklu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsza z nich dotycząca edukacji osób z dysfunkcją wzroku odbyła się 10 kwietnia br. Podczas obrad szczególny akcent został położony na znaczenie mediów elektronicznych w pracy z uczniami z tym rodzajem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się edukacji włączającej w kontekście uwarunkowań prawnych i wyzwań, jakie przed nią stoją we współczesnej rzeczywistości oświatowej. Konferencję otworzyli prof. Stefan Kwiatkowski – prorektor ds. nauki APS oraz Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA.

Oprócz reprezentantów środowiska oświatowego i naukowego w obradach wzięli udział również przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, w tym m.in. Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „CEDUNIS”, Fundacji” Szansa dla Niewidomych”

Sponsorem konferencji była firma SAD. Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom, które włączyły się w rozpropagowanie tej ważnej dla środowiska osób niedowidzących konferencji.

Anna Grałek
Wolters Kluwer

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer