Zaproszenie na konferencję "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo"

Fundacja Szansa Dla Niewidomych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” oraz kwartalnik „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” organizuje wspólnie konferencję „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo”, która odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, od chwili powstania w 1994 roku, towarzyszy i wspiera dyrektorów szkół i przedszkoli we wdrażaniu reform systemu edukacji, pomaga rozwiązywać codzienne problemy, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, pokazuje dobre praktyki i wzory. Jest największym branżowym medium cieszącym się uznaniem tysięcy czytelników.

Oczywistym jest, że wszystkie dzieci również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny mieć prawo przebywać i uczyć się w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, niezależnie od tego, do jakiej szkoły uczęszczają. Regulacje związane z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, choć nadal jeszcze wzbudzają pewne zastrzeżenia, stanowią jednak ważną podstawę prawną umożliwiającą realizację edukacji włączającej w naszych przedszkolach i szkołach. Skierowanie uwagi szkół na indywidualizację pracy, koncentracja na potencjale, a nie na ograniczeniach uczniów, ciągłe doskonalenie nauczycieli i otwartość na współpracę – to założenia, które mogą pomóc szkole stać się szkołą włączającą.

Kontakt z Biurem Organizatora
tel. 22 535 80 99 lub 728 323 747,
e -mail: edziolak@wolterskluwer.pl

Zaproszenie - plik pdf

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer