Sympozjum dotyczące aniridii: 1-2 czerwca 2013r. Homburg/Saarbrücken (Niemcy)

W dniach 1-2 czerwca 2013r. w Homburg/Saarbrücken (Niemcy) organizowane jest sympozjum dotyczące aniridii. Sympozjum skierowane jest do osób zajmujących się aniridią oraz do osób, których ten problem dotyczy.

Głównym celem spotkania będzie wzmocnienie i rozszerzenie działalności ANIRIDIA EUROPE poprzez wspieranie rozwoju nowych stowarzyszeń aniridia, a także znalezienie sposobów na wzrost zainteresowania i zaangażowania większej grupy ludzi w działaniach na rzecz niesienia pomocy osobom dotkniętym przez aniridię.

Językiem spotkania będzie angielski, z wyjątkiem konferencji sympozjum naukowego, gdzie niektórzy niemieccy lekarze z doświadczeniem będą mówili o aniridii oraz warunkach z nią związanych. Sympozjum będzie w języku niemieckim, ale będzie dostępne tłumaczenie lub slajdy w języku angielskim.

ANIRIDIA EUROPE jest bardzo zainteresowana tym, by sprawy finansowe nie były przeszkodą do udziału w posiedzeniu. Są przwidziane dotacje do podróży i pobytu, kapitał początkowy do 300 € za kraj. W przypadku, gdy jest więcej niż jedna osoba ubiegająca się o dotację z tego samego kraju lub stowarzyszenia, kwota ta będzie dzielona.

Głównym organizatorem spotkania jest Niemieckie Stowarzyszenie Aniridia.

W przypadku zainteresowania lub pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt denice@aniridieforum.de

Program ramowy spotkania

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer