Publikacje - wspomaganie edukacji dzieci słabowidzących

Wykaz wybranych publikacji, które mogą pomóc w wychowaniu i edukacji dzieci słabowidzących

 1. Artidi A. (2001): Kontrast barwny a słabowzroczność; w Dostosowanie środowiska fizycznego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, Materiały Tyflologiczne 11, Warszawa PZN s. 117-135.
 2. Adamowicz-Hummel A. (2001): Posługiwanie się wzrokiem przez dzieci słabo widzące; w S. Jakubowski (red). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa MEN s.37- 49.
 3. Bogucka J. (1996): Nauczanie integracyjne w Polsce. Wychowanie i nauczanie integracyjne, Warszawa CMPP-P MEN s. 15.
 4. Duffy Maureen A. (2002): Ocena i modyfikacja otoczenia dla osób słabowidzących, w Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa PZN.
 5. Jakubowski S. (2001): Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci...
 6. Jakubowski (red.) (2001) Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, Warszawa MEN s. 75-90.
 7. Krzeszowski T. (1993): Gdy dziecko niedowidzi, Bydgoszcz WSP.
 8. Majewski T. (2001): Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja;
 9. Jakubowski (red.) (2001) Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, Warszawa MEN,s.19-31.
 10. Majewski T. (2002) Tyflopsychologia rozwojowa, Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa PZN.
 11. Szczepaniak-Maleszka W. (1993) Omówienie niektórych działań MEN zapewniających niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży możliwość kształcenia i wychowania integracyjnego; w Integracyjne kształcenie niewidomych i słabo widzących dzieci, Materiały z konferencji, Warszawa WSPS.
 12. Utnik W. i inni (1995); Jak pomóc dzieciom słabowidzącym?, Lublin Poli ART. studio, s.9-16

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer